IX MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - TRANSPORT I LOGISTIKA - TIL 2023

Održaće se 1. Decembra 2021.

Organizator:
Mašinski fakultet u Nišu
Katedra za transportnu tehniku i logistiku