Ниш, Србија 30. Мај 2008

.

 
 

ПРЕДГОВОР ТРЕЋОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ТИЛ 2008

Машински факултет Универзитета у Нишу закорачио је у мултидисциплинарне науке отворивши 2003. године студије логистике. Мултидисциплинарност је заснована на ширини природних наука које се изучавају у домену транспортне технике. Ширину тог образовања дају класична Њутнова механика континуума, теоријска и експериментална анализа конструкција проширене наукама које изучавају процесе као што су стохастика, теорија планирања, теорија симулације, токови материјала, оптимизација процеса и информационе Интернет технологије. Ово богатство научних вредности отвара пут лакшем прихватању савремених задатака у широј техничкој делатности, што је један од циљева универзитетског рада. Студије процеса у области индустријског транспорта су научни домен савремене техничке логистике. На универзитету у Нишу развија се млада студијска група студената и наставника која знања стиче на западно-европском моделу логистике. Услови за развој су потекли кроз студијске боравке те екипе на Техничким универзитетима у Магдебургу, Дрездену, Карлсрухе, Минхену и Бечу. Кроз размену идеја, утврђено је да свет у научном смислу изучава и користи "процесе" као универзалне основе у профиту и освајању нових простора. Високе технологије које учествују у нашем животу то потврђују и оне нас уче да су научне вредности реални циљеви и углавном великих размера. У области техничке логистике, логистике транспорта и складиштења и управљања процесима, креирају се технички системи засновани на строго рационалним захтевима али потпуно слободним облицима решења и примени последњих технологија. То је довело до ефикаснијих система, боље прилагођених процесима, што је заузврат дало већу финансијску исплатљивост. То је у складу са тумачењем да је логистика савремен облик формалне логике, заснован на рационалној и симболичкој математици.

Трећи симпозијум Машинског факултета у Нишу, ТИЛ 2008, под називом Транспорт и логистика негује логистику инжењера усмерену ка савременој техничкој креацији. Симпозијум ТИЛ 2008 по угледу на друге научне облике размене идеја, има три сесије: пленарну-општу, сесију техничке и пословне логистике и сесију транспортне и саобраћајне технике. Биће изложена 25 рада, као тематска подлога за рационалан дијалог. Математички јасне и логичне идеје, привукле су један број научних радника, студената и професионалних стручњака на овај научни скуп где се пре свега догађа еманципација у схватању (разумевању) логистике и њеном увођењу у домаћу стварност. Овај и претходни симпозијуми (ТИЛ 2004 и ТИЛ 2008) падају у време промена економског модела српске привреде из социјалистичког модела (делимично затвореног) у капиталистички, отворен до нивоа глобалне планете. Тај процес захтева нова знања и нове професије па и читаве професионалне структуре које обезбеђују функционисање тржишне привреде развијеног света. Професори Универзитета у Нишу и Србији надају се да ће потреба за ефикаснијим радом и новим професионалним знањима бити лагано достигнуте кроз нове облике учења и истраживања. Такође, нова знања доводе до нове свести људи и враћања осећаја "лакоће" постојања. Подржавање слободе мисли и креација мисија је универзитета и оправдава његово постојање. Наставно научно веће Машинског факултета у Нишу нада се да чином научног дијалога доприноси променама Србије, па и овај млади научни скуп у ТИЛ-у 2008.

Niš, 30 Maj 2008.   Едитор ТИЛ 2008
Професор др Миомир Љ. Јовановић