VIII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - TRANSPORT I LOGISTIKA - TIL 2021

Održaće se 9. Decembra 2021.

Organizator:
Mašinski fakultet u Nišu
Katedra za transportnu tehniku i logistiku