VII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - TRANSPORT I LOGISTIKA - TIL 2019

Održaće se 6. Decembra 2019.

Organizator:
Mašinski fakultet u Nišu
Katedra za transportnu tehniku i logistiku